Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch, Pod kopcom 75, 940 02 Nové Zámky
IČO: 31827039
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služiebDomov sociálnych služieb
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina telesne a mentálne postihnuté deti, mládež a dospleých
Miesto pôsobenia Kostolná 1, 940 02 Nové Zámky
Kapacita 20
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 12.12.2013
E-Mail zpmpnz@gmail.com
Telefón 035/6428217
Štatutárny zástupca Mgr. Anita Nagyová
Zodpovedný zástupca Mgr. Anita Nagyová
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina telesne a mentálne postihnuté deti, mládež a dospleých
Miesto pôsobenia Pod Kopcom 75, 940 02 Nové Zámky
Kapacita 39
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 01.07.1999
E-Mail anita.nagyova@gmail.com
Telefón 035/6428217
Štatutárny zástupca Mgr. Anita Nagyová
Zodpovedný zástupca Mgr. Anita Nagyová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre