Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou, Budovateľská 2561, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31959270
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služieb
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Prešovský kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina FO podľa § 38
Miesto pôsobenia Budovateľská 2561, 093 01 Vranov nad Topľou
Kapacita 25
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 04.01.2006
E-Mail zpmpvranov@stonline.sk
Telefón +421574884350
Štatutárny zástupca Mgr. Anna Jankivová
Zodpovedný zástupca Mgr. Anna Jankivová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre