Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade, Francisciho 905/29, 058 01 Poprad
IČO: 31301070
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služieb
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Prešovský kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina FO podľa § 38
Miesto pôsobenia Francisciho 905/29, 058 01 Poprad
Kapacita 30
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 20.09.2006
E-Mail zpmppp@mail.t-com.sk
Telefón +421527721372 +421904508155
Štatutárny zástupca Mgr. Agnesa Zelená
Zodpovedný zástupca Mgr. Agnesa Zelená
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre