Flebitída a tromboflebitída – všetko o zápale žíl

Flebitída a tromboflebitída – všetko o zápale žíl

Flebitída, alebo zápal žíl, môže byť spôsobená akýmkoľvek poškodením steny krvných ciev, poruchami žilového prietoku, alebo koagulačnou abnormalitou. Opuchy, začervenanie a bolestivosť sú niektoré spoločné príznaky zápalu žíl.

Tromboflebitída sa vzťahuje k tvorbe krvnej zrazeniny v súvislosti so zápalom žíl. Tromboflebitída môže byť povrchová (úroveň kože) alebo hĺbková (v hlbších žilách).
Povrchový zápal žíl spravidla znamená dobrú prognózu a môže byť liečený domácimi prostriedkami. Hĺbková žilová trombóza (anglicky Deep Vein Thrombosis – DVT) môže mať vážne komplikácie a vyžaduje okamžitú liečbu s antikolaguantami – prípravkami proti zrážaniu krvi.

Čo je flebitída a tromboflebitída?

Flebitída znamená zápal žíl a tromboflebitída krvné zrazeniny spôsobujúce zápal. Zápal žíl môže byť povrchový, v koži, alebo hĺbkový, v tkanivách pod kožou.

Povrchová flebitída je zápal, ktorý sa vyskytuje v povrchových žilách pod kožou. Hĺbková tromboflebitída sa vzťahuje na krvné zrazeniny spôsobujúce zápal žíl v hlbších častiach. Táto choroba je tiež označovaná ako hĺbková tromboflebitída, hĺbková žilová trombóza.

Prítomnosť povrchového zápalu žíl neznamená nutne hĺbkovú tromboflebitídu. Povrchová trombóza alebo zápal žíl horných a dolných končatín má zvyčajne dobrú prognózu liečenia. Krvná zrazenina (trombus) vo veľkej skrytej žile dolnej končatiny (dlhá žila na vnútornej strane nohy) môže byť výnimkou. Tromboflebitída v tejto žile môže byť niekedy spojená s hĺbkovou tromboflebitídou.

Na druhej strane, hĺbková žilová trombóza horných a dolných končatín môže byť vážny problém, ktorý môže viesť ku krvným zrazeninám krvných ciev v pľúcach a vedie k pľúcnej embólii. Pľúcna embólia môže poškodiť pľúcne tkanivo je vážne ochorenie a občas i fatálne.

Čo spôsobuje zápal žíl?

Flebitída má mnoho príčin. Niektoré z najčastejších príčin zápalu žíl sú nasledovné:

lokálna trauma alebo poranenia žily
dlhotrvajúca nečinnosť, ako je dlhá jazda autom alebo lietadlom
zavádzanie intravenóznych katétrov v nemocniciach
obdobie po operácii (pooperačné obdobie), najmä ortopedické procedúry
predĺžená nepohyblivosť, ako napr. u pacientov hospitalizovaných či pripútaných na lôžko
kŕčové žily
rakovina alebo poruchy zrážanlivosti krvi
narušenie normálneho žilového systému odvodnenia z dôvodu odstránenia lymfatických uzlín, napríklad po mastektómii pri rakovine prsníka
injekčné užívanie drog
u pacientov s popáleninami

Aké sú rizikové faktory pri zápale žíl?

Jedným zo spoločných rizikových faktorov flebitídy je trauma. Napríklad trauma alebo zranenie na rukách alebo nohách ktoré spôsobí poranenie základnej žily môže viesť k zápalu.

Dlhšia nehybnosť je ďalší spoločný rizikový faktor pre vznik zápalu žíl. Krv, ktorá sa nachádza v žilách dolných končatín sa normálne čerpá smerom k srdcu kontrakciou svalov dolných nôh. V prípade, že svalová kontrakcia je obmedzená v dôsledku predĺženej nehybnosti napríklad dlhým sedením v lietadle alebo aute, krv v žilách môže uviaznuť a vyzrážanie môže mať za následok tromboflebitídu.

Hormonálna terapia (HT), antikoncepčné pilulky a tehotenstvo, to všetko zvyšuje riziko vzniku tromboflebitídy.

Fajčenie cigariet je ďalší rizikový faktor pre vznik tromboflebitídy. Fajčenie v kombinácii s antikoncepčnými pilulkami môže podstatne zvýšiť riziko tromboembolickej choroby.

Obezita je tiež rizikovým faktorom pre vznik tromboflebitídy.

U niektorých druhov rakoviny je známe, že zvyšuje riziko zrazenín tým, že spôsobuje abnormality v normálnej zrážanlivosti (koagulačná dráha). Niektoré druhy rakoviny s hyperkoagulačným stavom sú príčinou zápalu žíl, alebo tromboflebitídy.

Zdedené (primárne), alebo získané (sekundárne) hyperkoagulačné stavy sú spojené so zvýšeným rizikom flebitídy a trombózy. Niektoré, ale nie všetky, z týchto stavov môžu byť identifikované vhodnými laboratórnymi skúškami.

Nedávny chirurgický zákrok akéhokoľvek typu môže byť spojený s príčinami. Najvyššie riziko je spojené s veľkými ortopedickými procedúrami a procedúrami spojenými s rakovinou.

Správy zo sveta, zaujímavosti, reality a investície – worldnews.sk

Aké sú príznaky zápalu žíl?

Zápal žíl, ak je mierny, môže, ale nemusí spôsobovať príznaky. Bolesť, citlivosť, začervenanie (erytém) a vydutie žily sú najčastejšie príznaky zápalu žíl.

Nízky stupeň horúčky môže sprevádzať povrchový a aj hĺbkový zápal žíl. Vysoká horúčka alebo hnis v mieste tromboflebitídy môže naznačovať infekciu tromboflebitídy (označované ako septická tromboflebitída).

Hmatateľné hrudky pozdĺž toku žily môžu byť príznakom povrchových zrazenín alebo povrchovej tromboflebitídy.

Hĺbková žilová trombóza sa môže prejaviť začervenaním a opuchom postihnutej končatiny s bolesťou a citlivosťou. V nohách môže spôsobiť ťažkosti pri chôdzi.

Ako sa zápal žíl diagnostikuje?

Diagnóza povrchového zápalu žíl môže byť vykonaná na základe fyzikálneho vyšetrenia lekárom. Pálenie, citlivosť, začervenanie a opuch pozdĺž toku žily je veľmi veľkou indikáciou na povrchovú flebitídu alebo tromboflebitídu. Ultrazvuk postihnutej oblasti môže pomôcť pri určení diagnózy flebitídy alebo jej vylúčenie.

Hĺbková žilová trombóza je oveľa ťažšia na diagnostiku na základe klinického vyšetrenia. Najsilnejší klinický ukazovateľ je jednostranný opuch, ktorý môže byť spojený s bolesťou, pálením, začervenaním, zmenou farby alebo inými indikáciami. Najčastejšie používaným testom na diagnózu hĺbkovej žilovej trombózy je ultrazvuk. Je menej nákladný, než iné alternatívy a vysoko spoľahlivý.

Iné testovacie metódy majú výhodu v určitých situáciách. Zahŕňajú – ale nie sú obmedzené na – CT , MRI skenovanie a venografiu (flebografia).

D-dimér je užitočný krvný test, ktorý môže odhaliť flebitídu. D-dimér je chemická látka, ktorá sa uvoľňuje z krvných zrazenín, keď sa začnú rozpadať. U normálneho D-diméru je diagnóza tromboflebitídy nepravdepodobná. Nevýhodou tohto testu je jeho nedostatočná špecifickosť, to znamená, že zvýšená hladina D-diméru môže byť pozorovaná i u iných indikáciách, vrátane doby krátko po operácii, pádov, tehotenstva, alebo rakoviny.

Medzi stavy, ktoré sú podobné flebitíde patrí celulitída (povrchová kožná infekcia), bodnutie hmyzom alebo Lymphangitis (opuch a zápal lymfatických uzlín) a môže byť rozlíšená starostlivou anamnézou a lekárskym fyzikálnym vyšetrením. V niektorých prípadoch biopsia kože môže pomôcť stanoviť konečnú diagnózu.

Ako sa zápal žíl lieči?

Liečba zápalu žíl môže závisieť na postihnutej oblasti, rozsahu, príznakov a celkovom zdravotnom stave.

Všeobecne možno povedať, že povrchový zápal žíl horných a dolných končatín môže byť liečený použitím teplých obkladov, eleváciou postihnutej končatiny, podpory pri chôdzi a protizápalovými liekmi podávanými ústne (ibuprofén, diclofenak, atď.). Lokálne aplikované protizápalové lieky môžu byť tiež prospešné, ako je napríklad diklofenak gél. Externé kompresné pančuchy sa tiež odporúčajú u pacientov s povrchovým zápalom žíl dolných končatín.

V prípade, že príčinou zápalu je intravenózny katéter, mal by byť odstránený. Ak je flebitída infikovaná, potom sa používajú antibiotiká. V ťažkých prípadoch infikovanej tromboflebitídy, môže byť potrebný chirurgický zákrok.

Povrchová tromboflebitída (krvné zrazeniny) je hodnotená pomocou ultrazvuku aby došlo k vylúčeniu hĺbkovej tromboflebitídy. A to najmä v skrytej žile dolnej končatiny. V prípade, že je podozrenie na hĺbkovú žilovú tromboflebitídu, alebo ak je riziko rozšírenia značné, môže byť nutné nasadiť anti-koagulačné prostriedky (riedenie krvi). To sa zvyčajne vykonáva injekciou nízkomolekulovým heparínom (enoxaparín), alebo injekciou fondaparínu. Liečenie môže byť vykonávané s terapeutickými dávkami nefrakcionovaného heparínu (zvyčajne vo intravenóznej forme), ďalej orálnym antikoagulačným prípravkom s warfarínom po dobu 3 až 6 mesiacov. Tento prípravok môžu nahradiť novšie antikoagulanty za určitých okolností.

U pacientov s extenzívnou hĺbkovou žilovou trombózou, môže byť v niektorých prípadoch vhodná liečba s trombolízou, ale stále sa vyžaduje liečba antikoagulačnými prostriedkami v trvaní 3 až 6 mesiacov.

Vybraní pacienti s hĺbkovou žilovou trombózou môžu vyžadovať umiestnenie filtra do dolnej dutej žily s cieľom zabrániť pľúcnej embólii.

Liečenie príznakov povrchového zápalu žíl môže trvať niekoľko týždňov. U tromboflebitída môže trvať zotavenie týždne až mesiace.

Aké sú komplikácie zápalu žíl?

Komplikácie zápalu žíl môžu zahŕňať lokálne infekcie a tvorbu abscesu, zrazenín a progresiu do hĺbkovej žilovej trombózy a pľúcnej embólie. Keď hĺbková žilová tromboflebitída vážne poškodí žily nôh, môže to viesť k post-flebitickému syndrómomu. Post-flebitický syndróm je charakterizovaný chronickým opuchom postihnutej nohy a môže byť spojený s bolesťou nôh, zmenou farby a vredmi.

Možno predchádzať zápal žíl?

Jednoduché opatrenia môžu byť prijaté, aby sa zabránilo zápalu žíl, aj keď niekedy sa tomu nedá vyhnúť.

Preventívne opatrenia flebitídy zahŕňajú:

skorá mobilizácia po operácii,
precvičovanie nôh počas dlhého cestovania vo vozidle alebo lietadle,
dobrá ošetrovateľská hygiena a rýchle odstránenie intravenóznych katétrov,
odvykanie od fajčenia.

Kompresné pančuchy sú vyžadované u mnohých pacientov po epizóde flebitídy, najmä po hĺbkovej žilovej flebitíde. Tieto a ďalšie opatrenia, znížuju post-zápalové opuchy a riziko recidívy flebitídy. U väčšiny hospitalizovaných pacientov, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť, alebo sú práve po ortopedickej operácií, nízke dávky anit-koagulantov (heparín, fondaparín, enoxaparínom alebo iných prostriedkov) môžu byť pravidelne aplikované, aby sa zabránilo tvorbe krvných zrazenín. Tieto preventívne dávky sú všeobecne nižšie ako dávky používané na liečenie existujúcich krvných zrazenín. Široko používanou alternatívou je použitie kompresných odevov na končatinách v rizikovom období.

Prihláste sa na odber Kiehl's newsletteru
Návrat hore