Latentná tetánia – príznaky a čo robiť pri prejavoch

Latentná tetánia – príznaky a čo robiť pri prejavoch

Latentná tetánia, čo to vlastne je za chorobu a čo sú príčiny jej vzniku? Prečo se podáva pri jej liečbe horčík spolu s vitamínom B6? Dá sa pri liečbe latentnej tetánie nahradiť lieky bylinnými čajmi a prípravkami? Ak áno, tak akými? Dá sa predchádzať stavom tejto choroby? Je možné sa vyliečiť, alebo sa jedná o doživotnú diagnózu? Čo je na tom pravdy, že ide hlavne o psychickú záležitosť? Môže spôsobiť tetánia nejaké pracovné obmedzenia atď?

Tetanický záchvat – príznaky

Tetánia je stav zvýšeného prahu dráždivosti nervovo-svalového systému. Prejavuje sa buď sklonom ku kŕčom (forma latentná), alebo rôznymi kŕčovými stavmi (forma manifestná). Tetanický záchvat začína pocitom nevoľnosti a úzkosti. Je charakterizovaný najmä bolesťami vo svaloch, pocitu úzkosti, brnením okolo úst a na končekoch rúk a nôh, v neskorších fázach i kŕčmi. Môže trvať od niekoľko minút až po niekoľko hodín, vo vzácnych prípadoch môže dôjsť aj ku strate vedomia. Vyvrcholením tetanického záchvatu sú tonické kŕče na končatinách, kde býva prítomná tzv. pôrodnícka ruka, kŕče sa môžu vzácne rozšíriť i na dolné končatiny a mimické svalstvo. V lekárskych správach sa stretávame s diagnózami: tetánia latentná, neurogénna, hyperventilačná…

Latentná tetánia

Latentná tetánia sa prejavuje i pri normálnej hladine vápnika a fosforu, obvykle pri hyperventilácií kde je prítomná i psychogénna zložka (pri rozrušení, stresovej a vypätej situácií). Príčinou môže byť i hlboké a dlhotrvajúce rýchle dýchanie v pokoji. Pracovné obmedzenie obvykle nespôsobuje.
Bolesti hlavy a kŕče

Príznaky:
pocit vnútornej neistoty
pocit „nedodýchnutia“
brnenie prstov a jazyka
bolesti hlavy
sucho v ústach
bolesti na hrudi
celková podráždenosť
únava
pocit stiahnutia okolo úst (tzv. rybie ústa)
pocit stiahnutia okolo žalúdka
neurastenické príznaky (závrat, precitlivelosť na hluk)

Tetanické príznaky môžu predchádzať tieto ochorenia:
nádorové ochorenia štítnej žľazy
choroby srdca a mozgových ciev
hyperventilačný syndróm
epilepsia
ochorenie pľúc
blokáda chrbta
organické ochorenie mozgu
panická porucha
avitaminóza (chronický nedostatok) vitamínu D

Prvá pomoc u tetánie:
Pacienta upokojíme a privedieme k pravidelnému dýchaniu
Vnútrožilové podanie vápnika (CaCl2) alebo horčíku (MgSO4 – magnézium sulfát v roztokoch rôznej koncentrácie) tetániu odstráni, ďalšia liečba musí odstrániť príčinu
Akútne poskytnutie prvej pomoci u hyperventilačnej tetánie v prebiehajúcom štádiu kŕčov pomocou plastového pohárika alebo sáčku (platí i pri iných druhoch tetánie).

Dlhodobá a preventívna pomoc:
Tabletky horčíka
Preventívna medikácia Magnesii Lactici (Mg laktát) v kombinácií s vitamínom B6, anxiolytika a ďalšie. Horčík sa podáva k zníženiu idoneurálnej dráždivosti (z gréckeho idios vlastný, zvláštny, neuron nerv – idioneurálna reakcia nervu pri jeho dráždení), ktorá prispieva k vzniku tetanických prejavov. Liečba horčíkom musí byť vždy dlhodobá až niekoľkomesačná. Nemá zmysel skúšať liečbu horčíkom napríklad len na 14 dní. Okrem tabletiek samozrejme existujú i prírodné zdroje horčíka.
Megnézium taktiež zhoršuje vstrebávanie niektorých iných liekov, vo vyšších dávkach môže zosilňovať účinok niektorých anxiolytík – napr. Lexaurin. Opatrní pri vyššom dávkovaní magnézia by mali byť pacienti s ochorením ľadvín.
Niektoré lieky taktiež nepriaznivo ovplyvňujú metabolizmus Mg a vedú k jeho zápornej bilancií. Sú to hlavne diuretiká zároveň s nedostatkom kalia, srdečné glykosidy, laxantiá, sulfonamidy, kortikosteroidy – obzvlášť keď sú tieto lieky užívané dlhodobo. Taktiež hladovanie a redukčné diéty sa môžu podieľať na vzniku nedostatku horčíka.

Z prípravkom obsahujúcich horčík môžeme v lekárne nájsť: Magnosolv, tablety Magnesii Lactici, Magnerot, Magnex (obsahujúci i vitamín B6).

Okrem minerálnych prípravkov môže pomôcť i celková regenerácia a upokojenie tela: relaxačná hudba, pohodlná poloha a pomalé pravidelné dýchanie, ak to stav organizmu dovoľuje, pacient môže vyskúšať i relaxačnú jógu alebo Tai Či, poprípade iné.

Zdroje:
Latentní tetanie, panická ataka a neurózy, Mudr. Jan Bartoušek, Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc
Panická ataka a latentní tetanie, Petra Hellová, Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

Moringa Oleifera najvyššej kvality – moringashop.sk

Návrat hore