Čo je to dekompresná choroba a ako ju liečiť

Čo je to dekompresná choroba a ako ju liečiť

Choroba z dekompresie (Decompression sickness – DCS) známa aj ako „kesónová choroba“ je jednou z vecí, ktoré sa môžu stať potápačom.

Môže sa vyskytnúť pri príliš rýchlom pokuse o vynorenie a nadbytku dusíka v tele, ktorý sa vytvoril počas ponoru ako vedľajší účinok z dýchania pri vyššom tlaku okolia. Dusík nemá čas na uvoľnenie sa z tela, ale namiesto toho vytvára bubliny, ktoré prechádzajú celým telom, až kým nenájdu miesto kde by sa usadili. Do úvahy ale treba vziať, že dekompresná choroba nie je taká bežná, ako by ste sa mohlo na prvý pohľad zdať. Pokiaľ máte základný potápačský kurz, viete, že sa jej dá ľahko predísť.

Čo spôsobuje dekompresnú chorobu?

Prvotná príčina kesónovej choroby je príliš rýchly výstup na hladinu, ale existujú i ďalšie faktory, ktoré prispievajú k väčšej pravdepodobnosti dekompresnej choroby. Niektoré z nich sa musia brať do úvahy i pri samotnom potápaní.

Počas potápania zamedzte prudkým pohybom smerom nadol a nahor, niekedy tiež nazývané potápanie sa v štýle „jojo“. Vyhýbajte sa potápaniu až na hranu svojich fyzických možností (napríklad potápanie sa proti prúdu) alebo veľmi hlboké ponory.

TIP: „Všetko pre celiatikov v jednej záhrade – babickinazahrada.sk

Ale aj na zemi a pred a po potápaní môžete prispieť k tomu, aby ste nedostali dekompresnú chorobu dodržiavaním nižšie uvedených pravidiel:

Ponárajte sa dobre odpočinutý
Doprajte si dostatok času na výstup na hladinu medzi ponormi, aby ste sa zbavili prebytočného dusíka.
Zachovajte si primeranú kondíciu pre akékoľvek potápanie, ktoré chcete robiť, dodržujte pravidelné lekárske prehliadky a zostaňte dobre hydratovaný.

Hlavné faktory prispievajúce k dekompresnej chorobe:

Potápanie sa v studenej vode
Intenzívna fyzická aktivita v hĺbke
Hlboké potápanie na dlhšiu dobu

Hoci dekompresná choroba je nebezpečná, je veľmi zriedkavá: Napríklad v USA je ňou postihnutých okolo 1000 potápačov za rok.

Symptómy dekompresnej choroby

Ak sa vy alebo váš kolega domnievate, že niekto trpí na dekompresnú chorobu. Existuje niekoľko príznakov a symptómov, ktoré by ste mali sledovať.

Bolesť kĺbov
Brnenie, znecitlivenie alebo paralýza
Únava
Svrbenie kože alebo škvrnitá kožná vyrážka
Závrat
Zmätenosť a zmena osobnosti
Amnézia
Bezvedomie

Príznaky sa môžu objaviť do 15 minút od vynorenia, avšak v niektorých prípadoch môže trvať až 24 hodín kým sa objavia. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa príznaky môžu prejaviť aj po 24 hodinách.

Ako zabrániť dekompresnej chorobe?

Chorobe z dekompresie je možné predchádzať, ak sa ponárate konzervatívne, t.j. vyhýbate sa potápaniu hore-dole, potápate sa v medziach vašich fyzických možností. Uistíte sa, že bezpečne zastavíte na 5-tich metroch na požadované množstvo času (zvyčajne tri minúty).

Ak ste sa potápali do hĺbky, budete musieť dodržiavať bezpečnostné zastávky v rôznych hĺbkach aby ste zabezpečili, že sa dusík z tela bezpečne odstráni. Mali by ste tiež obmedziť čas strávený v hĺbke, najmä v studenej vode a vyhnúť sa namáhavej činnosti.

Aby ste predišli rýchlemu výstupu, mali by ste sa uistiť, že sa nenafúkne váš kompenzátor vztlaku, nestratíte svoj pás so závažím ani neurobíte nič iné, aby ste zvýšili rýchlosť, ktorou stúpate na hladinu.

Ako by sa mala liečiť dekompresná choroba?

Všetky formy dekompresnej choroby, bez ohľadu na to, aké sú závažné by sa mali liečiť v dekompresnej komore, nie opätovným zostupom a opätovným výstupom!

Rekompresia vo vode môže zhoršiť situáciu a nikdy nie je dobrý nápad! Mala by sa podať včasná kyslíková prvá pomoc a v niektorých situáciách to môže podstatne znížiť príznaky choroby. Ak sa príznaky zlepšia po podaní kyslíka, pokračujte v podávaní kyslíka, pretože to potvrdzuje dekompresnú chorobu!

Po vynorení z vody by sa mala, ak je to možné, určiť závažnosť choroby, pretože to určuje množstvo potrebného kyslíka a naliehavosť presunutia sa do dekompresnej komory.

Mali by ste čo najskôr upovedomiť najbližšiu dekompresnú komoru o prípade. V závislosti od závažnosti dekompresnej choroby, potápači dostanú liečbu a potom budú upozornení, ako dlho musia zostať mimo vody.

K dispozícii by mala byť kyslíková súprava a vyškoleným personálom na všetkých potápačských člnoch, ktorí vám budú môcť pomôcť i v nepravdepodobnom prípade, že by ste mohli dostať dekompresnú chorobu.

Návrat hore