Primárna artériová hypertenzia

Primárna artériová hypertenzia

Esenciálna hypertenzia je charakterizovaná vysokým krvným tlakom, ktorý nemá známu príčinu. Je tiež označovaná ako primárna hypertenzia.

Krvný tlak je sila krvi ktorá pôsobí proti artériovým stenám v momente ako srdce pumpuje krv cez telo. Hypertenzia sa vyskytuje, keď je táto sila silnejšia ako normálne.

Väčšina prípadov vysokého krvného tlaku je klasifikovaných ako esenciálna hypertenzia. Ďalším druhom hypertenzie je sekundárna hypertenzia. Sekundárna hypertenzia je vysoký krvný tlak, ktorý má identifikovateľnú príčinu, ako napríklad ochorenie obličiek.

Aké sú rizikové faktory spojené s esenciálnou hypertenziou?

Predpokladá sa, že aj genetické faktory zohrávajú úlohu pri esenciálnej hypertenzii. Nasledujúce faktory môžu zvýšiť riziko vzniku esenciálnej hypertenzie:

nesprávna diéta
stres
minimálna fyzická aktivita
nadváha

Aké sú príznaky esenciálnej hypertenzie?

Väčšina ľudí si nevšimne žiadne príznaky esenciálnej hypertenzie. Zvyčajne zistí vysoký krvný tlak počas pravidelnej lekárskej prehliadky.

Esenciálna hypertenzia môže začať v kedykoľvek ale najčastejšie sa začne vyskytovať v strednom veku.

Ako zistím, či mám esenciálnu hypertenziu?

Kontrola krvného tlaku je najlepší spôsob, ako si môžete zistiť aktuálny stav. Je dôležité, aby ste správne pochopili ako vykonať tento test a čítať výsledky.

Merania krvného tlaku majú dve čísla, zvyčajne napísané týmto spôsobom: 120/80. Prvé číslo je systolický tlak. Systolický tlak meria silu krvi proti vašim artériovým stenám ako srdce pumpuje krv do celého tela.

Druhé číslo meria diastolický tlak. Diastolický tlak meria silu krvi proti stenám tepien medzi dvoma srdcovými tepmi práve vtedy, keď sa srdcový sval relaxuje.

Hodnoty krvného tlaku môžu kolísať nahor alebo nadol počas celého dňa. Menia sa po cvičení, počas pokoja, keď máte bolesť a dokonca aj keď ste vystresovaný alebo rozhnevaný. Príležitostné nameranie vysokého krvného tlaku nemusí nevyhnutne znamenať hypertenziu. Diagnóza hypertenzie znamená, ak si nameráte vysoké hodnoty krvného tlaku najmenej v dva až tri rôzne časy.

Normálny krvný tlak vs. abnormálny krvný tlak
Normálny krvný tlak je menší ako 120/80 milimetrov ortuťového stĺpca (mmHg).
Zvýšený krvný tlak je vyšší ako normálny krvný tlak, ale nie dosť vysoký na to, aby bol hypertenziou.

Zvýšený krvný tlak je:

systolický tlak 120 až 129 mmHg
diastolický tlak menej ako 80 mmHg

Hypertenzia stupeň 1 je:

systolický tlak 130 až 139 mmHg alebo
diastolický tlak 80 až 89 mmHg

Hypertenzia stupeň 2 je:

systolický tlak vyšší ako 140 mmHg alebo
diastolický tlak vyšší ako 90 mmHg

Ako je diagnostikovaná esenciálna hypertenzia?

Lekár bude skúšať krvný tlak pomocou monitoru krvného tlaku. Ak je váš krvný tlak vysoký, môže doktor požadovať, aby ste si v pravidelných intervaloch kontrolovali krvný tlak samy doma. Váš lekár vám ukáže, ako sa prístroj na monitorovanie krvného tlaku používa.

Každé merianie si je treba poznamenať a neskôr ich ukázať svojmu lekárovi. Závažnosť vášho vysokého krvného tlaku je určená priemerom nameraných hodnôt krvného tlaku v rôznych časoch.

Váš lekár môže vykonať i fyzickú kontrolu na príznaky ochorenia srdca. Táto kontrola môže zahŕňať pohľad do vašich očí, počúvanie srdca, pľúc a kontrolu prietoku krvi na krku. Malé krvné cievy v zadnej časti oka môžu naznačovať poškodenie vysokým krvným tlakom. Poškodenie tu naznačuje podobné poškodenie aj inde v tele.

Lekár môže tiež vykonať nasledujúce testy na zistenie problémov srdca a obličiek:

Test na cholesterol. Tiež nazývaný lipidový profil, toto otestuje vašu krv pre vaše hladiny cholesterolu .
Echokardiografia. Test používa zvukové vlny na vytvorenie obrazu vášho srdca.
Elektrokardiogram (EKG alebo EKG). EKG zaznamenáva elektrickú aktivitu vášho srdca.
Testy na funkciu obličiek a iných orgánov. Môže zahŕňať krvné testy, testy moču alebo pomocou ultrazvuku zistiť, ako vaše obličky a iné orgány fungujú.

Ako sa lieči esenciálna hypertenzia?

Neexistuje žiadny liek na esenciálnu hypertenziu, ale existujú však viac či menej účinné liečby.
Zmena životného štýlu

Ak máte zvýšený krvný tlak alebo hypertenziu, Váš lekár Vám odporučí niektoré zmeny životného štýlu, ktoré znižujú krvný tlak. Zmeny v oblasti životného štýlu, ktoré lekár môže odporučiť, zahŕňajú nasledujúce:

Cvičte najmenej 30 minút denne.
Ak máte nadváhu, doporučuje sa diéta.
Prestaňte fajčiť
Obmedzte konzumáciu alkoholu na nie viac ako jeden nápoj denne, ak ste žena a dve nápoje denne, ak ste muž.
Znížte úroveň stresu .
Konzumujte jedlá s nízkym obsahom sodíka a zdravú stravu, ktorá je bohatá na draslík a vlákninu.
Ak máte problémy s obličkami, nezvyšujte svoj príjem draslíka bez povolenia lekára.

Lieky

Ak zmena životného štýlu nezníži hladinu krvného tlaku na dostatočnú úroveň, lekár vám môže predpísať jeden alebo i viac antihypertenzívnych liekov. Najbežnejšie lieky na krvný tlak zahŕňajú:

beta-blokátory , ako napr metoprolol (Lopressor)
blokátory kalciových kanálov , ako napr amlodipín (Norvasc)
diuretiká , ako napr. hydrochlorotiazid / HCTZ (mikrozid)
inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) , ako napr captopril (Capoten)
blokátory receptora angiotenzínu II (ARB) , ako je napr losartan (Cozaar)
inhibítory renínu, ako je aliskiren (Tekturna)

Aké sú komplikácie spojené s esenciálnou hypertenziou?

Čím vyšší je váš krvný tlak, tým ťažšie bude vaše srdce fungovať. Silnejší tlak môže poškodiť vaše orgány, krvné cievy a srdcové svaly. To môže nakoniec spôsobiť zníženie prietoku krvi cez vaše telo, čo vedie k:

zástava srdca
infarkt
ateroskleróza alebo stuhnutie artérií z nahromadenia cholesterolu (môže viesť k infarktu)
mŕtvica
poškodenie očí
poškodenie obličiek
poškodenie nervov

Aký je dlhodobý výhľad?

Možno budete musieť vyskúšať niekoľko rôznych liekov alebo kombináciu liekov, kým nenájdete ten svoj správny liek, ktorý účinne znižujú krvný tlak. Možno budete musieť pokračovať v zmenách v životnom štýle alebo užívať hypertenzné lieky po zvyšok vášho života.

Niektorí ľudia sú schopní používať lieky na zníženie krvného tlaku a potom udržiavajú nižší tlak s zdravším životným štýlom, čo obmedzuje potrebu liekov na krvný tlak.

So zdravým výberom životného štýlu a liečebným postupom je dobrá šanca, že môžete svoj krvný tlak zvládať. Kontrola krvného tlaku znižuje riziko srdcového infarktu, mozgovej príhody a srdcového zlyhania. Znižuje tiež riziko poškodenia očí alebo obličiek. Ak už máte poškodenie srdca, očí alebo obličiek, liečba pomáha obmedziť ďalšie poškodenie.

Dobré rady, ako sa liečiť prírodnou formou – bajecnylekar.sk

Návrat hore